AI Copyright: Een Nieuwe Grens in Kunstmatige Intelligentie en Auteursrecht

ai copyright

In een recente uitspraak heeft de United States District Court besloten dat kunstwerken gegenereerd door kunstmatige intelligentie (AI) niet kunnen worden beschermd door auteursrecht. Deze beslissing, voorgezeten door rechter Beryl A. Howell, heeft de discussie over AI en auteursrecht in de schijnwerpers gezet.

De Zaak van Stephen Thaler

Stephen Thaler, de maker van het Creativity Machine-algoritme, probeerde herhaaldelijk een door AI gegenereerd beeld te registreren als een auteursrechtelijk beschermd werk. Hij wilde het beeld registreren “als een werk in opdracht van de eigenaar van de Creativity Machine”. Dit zou betekenen dat het algoritme als de auteur van het werk zou worden beschouwd, met Thaler als de eigenaar van het kunstwerk. Echter, zijn aanvragen werden herhaaldelijk afgewezen door het US Copyright Office.

Na de laatste afwijzing besloot Thaler het kantoor aan te klagen, bewerend dat de afwijzing “arbitrair, grillig … en niet in overeenstemming met de wet” was. Rechter Howell was het daar echter niet mee eens. In haar beslissing benadrukte ze dat auteursrecht nooit is verleend aan werk dat is gemaakt “zonder enige sturende menselijke hand”. Ze voegde eraan toe dat “menselijk auteurschap een fundamentele vereiste is van auteursrecht.”

Vergelijkingen en Contrasten

Rechter Howell haalde eerdere zaken aan ter ondersteuning van haar beslissing, zoals een zaak over een selfie gemaakt door een aap. Ter contrast wees ze op een zaak waarin een vrouw een boek samenstelde uit notitieboekjes gevuld met “woorden waarvan ze geloofde dat ze haar waren gedicteerd” door een bovennatuurlijke “stem”, wat wel auteursrechtelijk beschermd was.

Nieuwe Uitdagingen in Auteursrecht

Hoewel AI gegenereerde kunstwerken momenteel niet kunnen worden beschermd door auteursrecht, erkende rechter Howell dat we “nieuwe grenzen in auteursrecht” naderen. Kunstenaars zullen AI steeds vaker gebruiken als een hulpmiddel om nieuw werk te creëren. Dit roept “uitdagende vragen op over hoeveel menselijke input noodzakelijk is” om AI-gecreëerde kunst te beschermen.

Wat de Toekomst Brengt

Stephen Thaler is van plan de zaak in beroep te brengen. Zijn advocaat, Ryan Abbot, gaf aan het niet eens te zijn met de interpretatie van de Copyright Act door de rechtbank. Ondertussen blijft de toekomst van AI en auteursrecht onzeker. Andere rechtszaken, zoals die van Sarah Silverman tegen OpenAI en Meta, en een andere aanklacht tegen Microsoft, GitHub en OpenAI, wijzen op een groeiende bezorgdheid over de relatie tussen AI en auteursrecht.

Conclusie

Terwijl technologie zich blijft ontwikkelen, zullen de grenzen van auteursrecht en AI blijven verschuiven. Het is essentieel om deze discussies nauwlettend te volgen, aangezien ze de toekomst van creativiteit, innovatie en intellectueel eigendom zullen vormgeven.

ChatGPT nog beter gebruiken? Probeer mijn gids!


,

Meer blog berichten